Що таке народне господарство?

право і законНародне господарство кожної країни, це гігантський економічний організм, заснований на суспільній власності, єдиний економічний комплекс, планомірно і цілеспрямовано розвивається в інтересах усього народу, відповідно до його історичних цілей та ідеалів.

Для того, щоб народне господарство країни було організованим, планомірно і динамічно розвивалося, забезпечувало вирішення поставлених перед суспільством завдань, потрібно його юридичне регулювання.

І таке регулювання є. Воно закладено в існування нашої держави. У цьому регулюванні бере участь відразу кілька галузей права. Для забезпечення чіткого державного планування діє адміністративне право, а також в цьому може приймати і патріотично налаштоване громадське об’єднання. Відносно власності, договорів та інших майнових питань «працює» цивільне право яке так само поширюватися на тих хто хоче отримати споживчий кредит; з трудових питань – трудове право, з питань охорони навколишнього середовища – природоохоронне право і т. д. У цілому право в галузі народного господарства закріплюється в законах та інших нормативних актах, які зведені в господарське законодавство.

У галузі господарського законодавства ще багато невирішених питань. Є величезна кількість відомчих актів, міністерських інструкцій, і коли ми несхвально відгукуємося про «інструкції», що не завжди і не в усьому справедливо, то мається на увазі якраз множинність і неузгодженість відомчих нормативних актів, інструкцій і т. п. Не вирішена ще проблема об’єднання і систематизації господарського законодавства.

Важливо, щоб всі галузі права – цивільне і адміністративне, трудове, природоохороне і сільськогосподарське – в цілому активно допомагали вирішення складних економічних та інших завдань у нашому суспільстві. І насамперед у прискоренні соціально-економічного розвитку, з тим щоб і економіка, і інші сфери життя суспільства розвивалися більш швидкими темпами і наше просування вперед було більш динамічним.

Народне господарство країни – це жива творчість всіх трудящих, активність всіх людей, дисципліна і відповідальність на кожному робочому місці, більш широке використання економічних стимулів і методів, і так далі. Господарська діяльность побудована не так на наказі, а на інтересах кожного, кожного трудового колективу, на самостійності та соціальної підприємливості і для цього потрібно чітке правове регулювання, що й забезпечує право і закон.

Радимо почитати:

Економіка, мода, сьогодення.... Економіка вмирає, але мода і стиль залишаться колишніми. Таким чином, в ці дні стало важко ходити по магазинах для покупок дизайнерських брендів. Саме...